BlueBrain toont gebreken in het hele huis

Middels de BlueBrain® krijgt een opdrachtgever inzicht in de condities en prestaties van zijn ventilatie-installaties, op woning-niveau. Sinds mei 2019 werkt Bevico met de BlueBrain. Met dit innovatief registratiemiddel kunnen zowel de monteurs als de projectleiders efficiënter en productiever werken. Met behulp van onder andere foto´s en inventieve rapportages besparen we niet alleen op de korte termijn kosten voor de opdrachtgever, maar ook eventuele toekomstige kosten eerder in kaart brengen. Met behulp van de BlueBrain kunnen we nog beter inzicht verschaffen in de huidige en toekomstige condities en prestaties van de ventilatie-installaties.

Werking van de BlueBrain

Na elke onderhoudsbeurt scant de monteur de barcode die geplakt is op de installatie. Middels een handcomputer voert hij vervolgens belangrijke gegevens in, zoals het merk, de type en het bouwjaar de uitgevoerde werkzaamheden, en de prestatie van de installatie.

Voordelen van de BlueBrain®
De monteurs krijgen een device waar zij alle aspecten van de installatie en eventuele gebreken in het huis mee kunnen registreren. In de applicatie kunnen zij ook foto’s maken, om de gebreken duidelijk weer te geven. De BlueBrain levert de volgende voordelen op:

  • Uitgebreidere registratie met modules voor het registreren van de werkzaamheden aan de ventilatie-installaties, cv en rookgasafvoer en eventuele andere werkzaamheden binnenshuis. Door een complete registratie reiken wij verder dan alleen het minimale. Een complete registratie van onze werkzaamheden levert een schoon en comfortabel binnenklimaat op!
  • De BlueBrain zorgt voor een beter contact tussen projectleiders en monteurs. Hierin is de mogelijkheid om direct te communiceren, maar ook indirecte communicatie behoort tot de mogelijkheden. Juist deze indirect communicatie verhoogt de prestaties van onze monteurs. Via telefonisch contact is direct handelen nodig om contact te krijgen tussen monteur en projectleider. Daarentegen kan indirecte communicatie ervoor zorgen dat de monteur en/of de projectleider eerst zijn werkzaamheden kan afmaken. Hierdoor kunnen bewoners beter worden bediend.
  • Via de BlueBrain verspreiden wij altijd de laatste versie van onze documenten. Deze documenten bevatten bijvoorbeeld handleidingen van nieuwe ventilatie-installaties of differentiatietekeningen van complexen. Door het beheren van de handleidingen op één punt krijgen de monteurs altijd de laatste versie van een document te zien. Nooit meer achterhaalde documenten voor de Bevico monteurs!
  • Naast tekstuele communicatie zorgt de BlueBrain voor visuele communicatie. Het wil voorkomen dat een monteur problemen heeft met het installeren van een ventilatiesysteem. Denk aan bijvoorbeeld een aangepaste situatie binnen een woning. Met de BlueBrain is de mogelijkheid om de projectleider op afstand mee te kijken via een beeldverbinding met de camera in de BlueBrain. Een foto zegt meer dan 1000 woorden, laat staan direct meekijken op locatie. Doordat de projectleider direct op de locatie “staan” zorgen wij altijd voor de beste oplossing bij een bijzondere situatie!
  • Uiteraard hebben wij de mogelijkheid om via beeldmateriaal te communiceren met de opdrachtgever. De foto’s die wij nemen met de BlueBrain koppelen onze systemen aan de juiste woning. Dit lever een actueel overzicht van de condities van alle installaties op woningniveau.
  • Middels gps kunnen wij inzien waar de monteurs zich bevinden. Zo kunnen wij sneller te plaatsen zijn door het oproepen van de dichtstbijzijnde monteur. Ook kunnen wij hierdoor de monteur aanwijzingen geven als hij verkeerd rijdt of op de verkeerde locatie aanwezig is.

Bevico Planning systeem (BPS®)
De BlueBrain staat gelinkt aan ons Bevico Planning systeem. Met dit systeem kunnen projecten tot en met uitvoering en definitieve afhandeling gevolgd worden. Deze heeft vier voordelen:

  1. In dit planning systeem staan per adres de status, installatie gegevens en uitgevoerde werkzaamheden vermeld. Hierdoor kunnen wij op elk moment op woningniveau bijsturen en de werkzaamhedenhistorie inzien.
  2. Door inzage in installatie gegevens weten onze monteurs voordat zij naar de klant gaan precies welke merk-specifieke onderdelen zij nodig hebben. Dit verhoogt het first-time-fixed percentage, waardoor kosten worden bespaard.
  3. Koppeling van de BlueBrain met het BPS zorgt ervoor dat wij uitgebreide, gedetailleerde rapportages kunnen verschaffen. Hierdoor krijgt de opdrachtgever met minimale inspanning een compleet inzicht van de prestaties op de key performance indicators (KPI’s) die voor dat project belangrijk zijn.
  4. Door koppeling van BlueBrain met BPS kunt u ten alle tijden al onze gegevens met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden en de prestaties van de installatie inzien.

Geïnteresseerd in de werking van de BlueBrain®?

Meer weten over BlueBrain®? Neem dan contact met ons op.