Onderhoud

Door het afzuigen van vervuilde en vochtige lucht raakt de ventilator verontreinigd. Deze moet samen met het kanalenstelsel en de ventielen dan ook regelmatig onderhouden worden. Het op een juiste wijze van onderhoud van een ventilatiesysteem zal de leefbaarheid en de functionaliteit van het systeem waarborgen.

De verschillen per contractvorm uitgelegd, onderverdeeld in een contract op basis van inspanning, een contract op basis van prestatie en een all-in contract

De verschillen per contractvorm uitgelegd, onderverdeeld in een contract op basis van inspanning, een contract op basis van prestatie en een all-in contract.

1. Inspanningsgericht onderhoud

Wilt u zelf bepalen hoe vaak u onderhoud laat uitvoeren, dan kiest u voor een inspanningsgericht contract. Hierbij wordt er in overleg met de opdrachtgever een prijs per onderhoudsbeurt afgesproken. U kunt kiezen om voorafgaand het aantal onderhoudsbeurten vast te stellen of per jaar aangeven hoe vaak u onderhoud wilt laten uitvoeren. Aanvullend kunt u kiezen voor een all-in contract waarbij u verzekerd bent van hulp bij storing.

2. Prestatiegericht contract

Als u van tevoren het aantal onderhoudsbeurten vaststelt is er een grote kans dat u te veel onderhoud laat uitvoeren en daardoor geld weggooit of juist te weinig onderhoud laat uitvoeren, waardoor storingen ontstaan. Voor een perfecte inzet van onderhoud stellen wij daarom voorafgaand aan het project KPI’s op en evalueren wij periodiek onze onderhoudsinzet.

Door onze software kunt u op elk moment installatie-gegevens en -prestaties inzien middels inzichtelijke rapportages. Periodiek evalueren wij samen met de opdrachtgever hoe de installaties presteren en hoe wij eventueel kunnen bijsturen. Zo kunnen wij garanderen dat u goed werkende ventilatiesystemen heeft en niet teveel onderhoudsbeurten laat uitvoeren.

3. All-in contract

Met een all-in contract bent u gegarandeerd van onderhoud én service. Voorafgaand aan het project wordt een vaste prijs per woning per jaar afgesproken. Ook hier worden KPI’s afgesproken en worden de prestaties periodiek met de opdrachtgever besproken.

Onze garantie

De onderhoudswerkzaamheden van zowel individuele en collectieve ventilatiesystemen worden door ons uitgevoerd met hoogwaardige apparatuur. Overlast voor bewoners beperken we daarbij tot een minimum door een zorgvuldige manier van werken.